Kariyer Yönetimi ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları

Çalışanların yetkinliklerini belirleyebilmek ve daha etkin bir iş performansı sağlayabilmek amacıyla, ihtiyaç analizi, yetenek yönetimi ve kariyer planlama süreçlerinde ihtiyaç duyulan egzersiz ve simülasyonlar konusunda destek sağlamaktadır

AnteHR olarak  kurum çalışanlarının davranışsal yetkinliklerini belirleyebilmek ve daha etkin bir iş performansı sağlayabilmek amacıyla, ihtiyaç analizi, yetenek yönetimi ve kariyer planlama süreçlerinde ihtiyaç duyulan egzersiz ve simülasyonların yanı sıra projeler özelinde farklı ölçme ve değerlendirme araçlarının temini ve uygulanması konularında da destek sağlamaktadır.

Değerlendirme Merkezi Süreci

Hazırlık

 • İş analizinin yapılması,
 • Pozisyona ilişkin yetkinliklerin belirlenmesi,
 • Pozisyona ilişkin davranış özelliklerinin belirlenmesi,
 • Değerlendirme yönteminin (Örn., 3’lü ya da 5’li skala) belirlenmesi,
 • Hangi egzersizlerin kullanılacağının belirlenmesi,
 • Zaman planlamasının yapılması,
 • Değerlendiricilerin belirlenmesi ve eğitimi,

Uygulama

 • Her adayın güçlü ve gelişmeye açık olduğu alanlarla ilgili,
 • gözlem yapılması ve değerlendirilmesi,

Sonuç

 • Adaylara geribildirimlerin verilmesi,
 • Değerlendiricilerden tüm uygulama sürecine ilişkin geri bildirimlerin alınması,
 • Belirlenen bir süre sonra sonuçların geçerliğinin ölçülmesi,
<