İnsan Kaynakları Yönetimi

Kurumların gelişen talepleri doğrultusunda, organizasyonlar içerisinde “İnsan Kaynakları” yapılandırılması ile gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda şirketlerin daha verimli yapılara geçirilmesi hedeflenmektedir.


Verilen hizmetler; 

  • Organizasyon Şeması Yapılandırma
  • Performans Yönetimi
  • Şirket İçi Görev Tanımlarının Oluşturulması
  • Eğitim İhtiyaç Analizi ve Eğitim Planlama
  • Oryantasyon Programı Oluşturulması
  • Ücret Sistemi Oluşturma ve Revizyonu
  • Performans Değerlendirme Sistemi Oluşturma ve Revizyonu
  • Çalışan Memnuniyeti Uygulamaları
  • İnsan Kaynakları Prosedürlerinin Oluşturulması ve Revizyonu
<